SĀKOT AR 25. MAIJU, EIROPā

STāJAS SPēKĀ VISPāRĪGā

DATU AIZSARDZīBAS REGULA (GDPR)

KaS tas ir?

DATI, KAS PAKĻAUJAS GDPR PRASĪBĀM

Ko tā skar?

PERSONAS DATI

Jebkāda informācija, pēc kuras ir iespējams identificēt

personu, piemēram:

 

 • Vārds;
 • Personas kods;
 • Darba vietas nosaukums;
 • Atrašanās vieta;
 • Personas attēls;
 • E-pasts;
 • IP adrese;
 • Bankas dati;
 • Medicīniska informācija;
 • Ieraksti sociālajos tīklos, piemēram, personas publiskotie ieraksti, informācija, kurā datumā ar kādu apstiprināja draudzību vai nomainīja profila bildi.

ĪPAŠO KATEGORIJU DATI

 

 • Rase, etniskā piederība;
 • Politiskie un reliģiskie uzskati;
 • Dalība arodbiedrībās;
 • Ģenētiskie, biometriskie dati;
 • Informācija par personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

AR KO SĀKT?

4 galvenās sagatavošanās vadlīnijAs

KĀ RĪKOTIES?

2 SAPRAST & PĀRVALDIĪT

 

Noteikt, kā personas dati tiek lietoti un kas tiem piekļūst.

 

 • Datu Pārvaldība – Nosacījumu, lomu un atbildību definēšana personas datu lietošanai

 

Attiecas uz: Apstrāde; tranzīts; glabāšana; atjaunošana;

arhivēšana; saglabāšana; dzēšana.

 

 • Datu Klasifikācija – Datu organizēšana un iezīmēšana to atbilstošai apstrādei:

 

Attiecas uz: Datu tipi, kategorijas, konteksts, īpašuma

tiesības, administratori, lietotāji.

1 ATKLĀT

 

Identificēt, kādi personas dati uzņēmumam ir un, kur tie atrodas.

 

 • Tvērumā – Jebkādi dati, kas palīdz identificēt personu;
 • Uzskaitē – Identificēt, KUR personas dati tiek uzkrāti un glabāti;

 

Attiecas uz:

E-pasti, dokumenti, datu bāzes, pārnēsājamie datu nesēji,

metadoni, žurnālfaili, rezerves kopijas.

4 REAĢĒT

 

Uzturēt dokumentus, pārvaldīt datu pieprasījumus un

pārkāpumu ziņojumus.

3 AIZSARGĀT

 

Sagatavot dokumentus, noteikt drošības kontroles -

politikas, reģistri un drošība.

 

   • Novērst uzbrukumus datiem;

   • Pārkāpumu noteikšana un reaģēšana –

      iebrukumu uzraudzība un noteikšana.

 

12 SOĻI GDPR ATBILSTĪBAI

KATRAS FIZISKAS PERSONAS TIESĪBAS

Ņem vērā, lai pienācīgi sagatavotos izmaiņām likumā, nepieciešams nodrošināt likumam atbilstošu darba vidi.

Esam sagatavojuši preču piedāvājumu, kas palīdzēs Tev nodrošināt drošu dokumentu uzglabāšanu, dzēšanu vai arhivēšanu.

Sāksim gatavoties laicīgi un būsim arī laicīgi izvairījušies no iespējamiem sodiem.

IZVĒLIES SAVU DATU GLABĀTUVI